Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Huy Tâm
Giới tính Nam
Website https://huytamsapa.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Minh Thuận
Quận/huyện Huyện Vụ Bản
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu Giao vien day gioi cap huyen
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2588 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 724 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1951 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14584 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này