SỔ THEO DÕI HS NGHỈ HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Huy Tâm (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:19' 19-11-2017
Dung lượng: 99.5 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
SỔ THEO DÕI HS NGHỈ HỌC

THÁNG:
2
3
4
5
6
7

TUẦN:
P
KP
P
KP
P
KP
P
KP
P
KP
P
KP

HS NGHỈTHÁNG:
2
3
4
5
6
7

TUẦN:
P
KP
P
KP
P
KP
P
KP
P
KP
P
KP

HS NGHỈTHÁNG:
2
3
4
5
6
7

TUẦN:
P
KP
P
KP
P
KP
P
KP
P
KP
P
KP

HS NGHỈ


QUY CHẾ XỬ LÍ VI PHẠM
ĐỐI VỚI HỌC SINH VI PHẠM NỘI QUY CỦA TRƯỜNG, CỦA LỚP

SỐ LẦN
HÌNH THỨC XỬ LÍ VI PHẠM
GHI CHÚ

1
- Phạt trực nhật 2 ngày liên tiếp
- HS không nói tục, chửi bậy trong trường, trong lớp
- Không tự ý sử dụng đồ dùng của lớp vào mục đích không phù hợp.
- Không dẫm chân lên bàn, ghế, không ngồi lên bàn.
- Không quăng, ném đồ trong lớp.
- Không vứt rác ra trường, ra lớp, không để rác trong ngăn bàn
- Bạn quét lớp rồi chỗ bạn nào không sạch, có rác tự chịu trách nhiệm.
- Không ăn quà, bánh trong giờ học
- Không trêu bạn, tuyệt đối không đánh nhau trong trường, trong lớp

2
- Phạt trực nhật 1 tuần liên tiếp


3
- Viết bản kiểm điểm + Dọn nhà vệ sinh


4
- Mời phụ huynh đến trường gặp Ban giám hiệu + Thầy giáo chủ nhiệm


 SỔ THEO DÕI HS VI PHẠM

THÁNG:
2
3
4
5
6
7
GHI CHÚ

TUẦN:
HS VI PHẠM

THÁNG:
2
3
4
5
6
7
GHI CHÚ

TUẦN:
HS VI PHẠM
THÁNG:
2
3
4
5
6
7
GHI CHÚ

TUẦN:

HS VI PHẠM
HỌC SINH
KHEN THƯỞNGTHÁNG:
2
3
4
5
6
7
GHI CHÚ

TUẦN:


HS VI PHẠM
HỌC SINH
KHEN THƯỞNG


Lớp PHT báo cáo tình hình học tập của lớp
1. Tổng kết số tiết trong tuần: tiết. Trong đó: Loại A tiết, Loại B tiết, Loại C tiết
- Số buổi nghỉ học: …
+ Có phép: …………………………………………………………………………………………………………………............
+ Không phép: …………………………………………………………………………………………………………………......
- Lý do bị giờ B: …………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
- Lý do bị giờ C: …………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
2. Các bạn có ý thức học bài ( Được từ 5 điểm trở lên)
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
3. Các bạn chưa có ý thức học bài ( Được dưới 5 điểm )
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
4. Nhận xét chung về tình hình học tập trong tuần
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
5. Biện pháp và phương hướng tuần tới và kiến nghị của lớp
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
Lớp PHLĐ báo cáo tình hình lao động vệ sinh của lớp tuần: ........
1. Trực tuần
- Thực hiện tốt
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
- Thực hiện chưa tốt
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
2. Trực nhật lớp
- Thực hiện tốt
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
- Thực hiện chưa tốt
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
3. Công việc khác: ..........................................................................................................................................................................
- Thực hiện tốt
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
- Thực hiện chưa tốt
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
4. Biện pháp và phương hướng tuần tới và kiến nghị với GVCN
…………………………………………………………………………………………………………………...............................
 
Gửi ý kiến