Thư mục

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sắp xếp dữ liệu

  Chat với Huy Tâm

  Kế họch dạy học môn Địa lí 8 năm 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Huy Tâm (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:30' 15-09-2017
  Dung lượng: 162.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
  TRƯỜNG THCS MINH THUẬN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2017 - 2018
  MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8
  Căn cứ công văn số 1077/ SGĐT- GDTrH ngay 30/8/2016 về viêc triên khai khung kế hoạch dạy học và hướng dẫn xây dựng các kế hoạch, sử dụng hồ sơ , sổ sách năm học 2017 - 2018
  Tổ/ nhóm chuyên môn Địa lí xây dựng kế hoạch dạy học môn Địa lí 8 như sau:
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
  Thời lượng:
  Học ki I: 19 tuần
  Học kì II: 18 tuần
  Tuần
  ( Theo năm học )
  Chủ đề /chuyên đề môn học, chủ đề dạy học tích hợp liên môn
  Tổng số tiết
  Theo chủ đề
  Bài dạy ( Nội dung tiết dạy )
  Thứ tự tiết dạy
  Định hướng năng lực phẩm chất cần hình thành phát triển cho hs
  Phương pháp, kĩ thuật tổ chức dạy học
  Ghi chú
  ( Nội dung điều chỉnh và những giảm tải nếu có )
  
  1
  Thiên nhiên con người Châu Á
  1
  - Bài 1: Vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản
  1
  Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
  Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)
  Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập
  Không yêu càu HS trả lời
  
  
  
  2
  Thiên nhiên con người Châu Á
  1
  - Bài 2: Khí hậu châu Á
  2
  Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
  Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)
  
  
  3
  Thiên nhiên con người Châu Á
  1
  - Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á
  3
  Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
  Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)
  
  
  4
   Thiên nhiên con người Châu Á
  1
  - Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
  4
  Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
  Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)
  
  
  5
  Thiên nhiên con người Châu Á
  1
  - Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
  5
  Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
  Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)
  Bỏ câu 2 (phần câu hỏi và bài tập)
  
  6
  Thiên nhiên con người Châu Á
  1
  - Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á
  6
  Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
  Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)
  
  
  7
  ÔN TẬP
  1
  - ÔN TẬP
  7
  Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
  Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)
  
  
  8
  KIỂM TRA 1 TIẾT
  1
  - KIỂM TRA 1 TIẾT
  8
  Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
  Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)
  
  
  9
  Thiên nhiên con người kinh tế Châu Á
  1
  - Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á
  9
  Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
  Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)
  Phần 1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á
  Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập
  Không dạy Không yêu cầu HS trả lời
  
  
  
  10
  Thiên nhiên con người kinh tế Châu Á
  1
  - Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á
  10
  Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
  Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)
  
  
  
   
  Gửi ý kiến