Kế họch dạy học môn Địa lí 8 năm 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Huy Tâm (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:30' 15-09-2017
Dung lượng: 162.5 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THCS MINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2017 - 2018
MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8
Căn cứ công văn số 1077/ SGĐT- GDTrH ngay 30/8/2016 về viêc triên khai khung kế hoạch dạy học và hướng dẫn xây dựng các kế hoạch, sử dụng hồ sơ , sổ sách năm học 2017 - 2018
Tổ/ nhóm chuyên môn Địa lí xây dựng kế hoạch dạy học môn Địa lí 8 như sau:
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Thời lượng:
Học ki I: 19 tuần
Học kì II: 18 tuần
Tuần
( Theo năm học )
Chủ đề /chuyên đề môn học, chủ đề dạy học tích hợp liên môn
Tổng số tiết
Theo chủ đề
Bài dạy ( Nội dung tiết dạy )
Thứ tự tiết dạy
Định hướng năng lực phẩm chất cần hình thành phát triển cho hs
Phương pháp, kĩ thuật tổ chức dạy học
Ghi chú
( Nội dung điều chỉnh và những giảm tải nếu có )

1
Thiên nhiên con người Châu Á
1
- Bài 1: Vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản
1
Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)
Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập
Không yêu càu HS trả lời2
Thiên nhiên con người Châu Á
1
- Bài 2: Khí hậu châu Á
2
Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)


3
Thiên nhiên con người Châu Á
1
- Bài 3: Sông ngòi và cảnh quan châu Á
3
Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)


4
 Thiên nhiên con người Châu Á
1
- Bài 4: Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á
4
Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)


5
Thiên nhiên con người Châu Á
1
- Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
5
Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)
Bỏ câu 2 (phần câu hỏi và bài tập)

6
Thiên nhiên con người Châu Á
1
- Bài 6: Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á
6
Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)


7
ÔN TẬP
1
- ÔN TẬP
7
Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)


8
KIỂM TRA 1 TIẾT
1
- KIỂM TRA 1 TIẾT
8
Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)


9
Thiên nhiên con người kinh tế Châu Á
1
- Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á
9
Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm)
Phần 1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á
Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập
Không dạy Không yêu cầu HS trả lời10
Thiên nhiên con người kinh tế Châu Á
1
- Bài 8: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á
10
Năng lực: Tự học, sáng tạo, gải quyêt vấn đề, sử dụng ngôn ngữ giao tiếp, tự quản lí
Hình thức dạy học trên lớp(học theo cá nhân ,học theo nhóm) 
Gửi ý kiến