Kế hoạch cá nhân môn tiếng anh!

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Huy Tâm (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:49' 12-09-2013
Dung lượng: 42.6 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
Phòng gd&Đt huyện sa pa
Trường thcs Tả GIàNG PHìNH


Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tả Giàng Phình, ngày 20 tháng 9 năm 2012KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
NĂM HỌC 2012 – 2013

những căn cứ để xây dựng kế hoạch
Căn cứ vào Chỉ thị số: 4899/CT-BGDĐT về Giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp của Bộ GD&ĐT ra ngày 04/8/2009.
Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 11 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Lào Cai , Chỉ thị về nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2009-2010
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 14 tháng 9 năm 2009 của UBND huyện Sa Pa , Chỉ thị về triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục đào tạo năm học 2009 -2010.
Căn cứ công văn số 26/ KH - PGD& ĐT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2012 - 2013.
Thực hiện công văn số 26/ KH - PGD& ĐT V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2012 - 2013 và nhiệm vụ của trường THCS Tả Giàng Phình, tôi tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011 – 2012
1. Nhiệm vụ được phân công
Năm học 2011 - 2012 tôi được nhà trường phân công giảng dạy các bộ môn Tiếng Anh khối 6, 7, 8
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công
- Kết quả giảng dạy: Nhìn chung học sinh đã có nhiều tiến bộ so với năm học trước, ngoan ngoãn, lễ phép, có ý thức học bài và chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tham gia tích cực các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Môn
Lớp
Tổng số
HS
Kết quả
Giỏi
K
Tb
Y
K

Anh
8a
22
0
0
20
2
0

Tiếng Anh
8b
24
0
0
22
2
0

Anh
7a
25
0
2
21
2
0

Anh
7b
23
0
1
20
2
0

Anh
6a
36
0
3
31
2
0

 - Kết quả cuối năm: Hoàn thành nhiệm vụ
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NĂM HỌC MỚI
1.Thuận lợi
a. Công tác chỉ đạo .
-Được sự quan tâm sát sao và chỉ đạo của phòng GD $ ĐT, của BGH nhà trường, các tổ khối chuyên môn THCS.
-Ban giám hiệu nhà trường và tổ chuyên môn chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học để phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và từng đối tượng học sinh
b. Tình hình học sinh.
- Đa số học sinh đều có ý thức đi học và sự cố gắng học tập của HS các lớp ở các bộ môn phụ trách giảng dạy, trình độ nhận thức của các em đã được nâng lên rõ rệt.
c. Tình hình bản thân
Họ và tên: Phạm Thị Kiều
Năm vào ngành: 2012
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyện môn: Đại Học
Nhiệm vụ được giao: Giảng dậy môn Tiếng Anh khối 6, 7, 8, 9
Nhận thức của bản thân: Qua các công văn chỉ đạo của PGD $ DDT tôi nhận thức được tầm quan trọng của những nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm học 2012- 2013. Bản thân tôi luôn có ý thức cao trong công tác. Luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Có ý thức trong việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cùng với tinh thần yêu nghề mến trẻ hăng say nhiệt tình trong công việc nên bản thân ngày càng tiến bộ hơn, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
d. Về cơ sở vật chất của nhà tr
 
Gửi ý kiến