Gốc > Trang văn học lịch sử địa lý trong và ngoài nước,Câu đố,trò chơi! > Tài liệu tham khảo giảng dạy > Sử 8 >

Tại sao lại nói cuộc Cách Mạng tư sản Anh là cuộc Cách Mạng không triệt để?

Cách mạng Tư Sản Anh (1642-1689) là một cuộc cách mạng do liên minh giai cấp giữa tư sản và quí tộc mới lãnh đạo nhằm lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến. Nó diễn ra dưới hình thức tôn giáo, vì các phe phái tập trung trong hai tôn giáo lớn là Anh giáo và Thanh giáo. 
Lực lượng lãnh đạo 
----- Liên minh giai cấp giữa tư sản và quí tộc mới 

------ Tính chất, kết quả, ý nghĩa lịch sử 
- Cách mạng tư sản Anh đã lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến, kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển, tiến lên cách mạng mới, cuộc Cách mạng công nghiệp, từ đó đưa nước Anh trở thành một cường quốc về công nghiệp đầu tiên trên thế giới.

- Cách mạng tư sản Anh mang tính chất bảo thủ không triệt để (chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, giai cấp tư sản không dám duy trì nền cộng hoà mà phải liên minh với thế lực phong kiến, thiết lập nên nhà nước quân chủ lập hiến). 


Vì 
- chưa tiêu diệt đc hoàn toàn chế độ PK. 
- ko đáp ứng quyền lợi cho quần chúng nhân dân lao động. 
( đây là 2 ý chính trả lời cho câu hỏi trên)


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Huy Tâm @ 00:28 26/08/2016
Số lượt xem: 8171
Số lượt thích: 1 người (Phạm Huy Viên)
No_avatar

Ý kiến này rất hay. Bạn có phải là người học tốt môn Lịch sử không?

No_avatar

Mình quên biểu tượng cảm xúcCười nhăn răngMỉm cười

 
Gửi ý kiến