Gốc > Hướng dẫn viết chữ đẹp trên bảng và trong vở! >

LUYỆN CHỮ THƯỜNG !

Cách viết:i

(Chữ i là sự kết hợp của nét xiên và nét móc)

 • Đặt bút giữa li 1
 • Viết nét xiên lên ĐK1
 • Kéo xuống nét móc đến giữa li 1
 • Lia bút lên trên viết dấu và dừng bút.

Các bạn có thể tải file về chạy trên máy tại đây

Cách viết:t
(Chữ t là sự kết hợp của nét xiên, nét móc và nét thẳng ngang)

 • Đặt bút giữa li 1
 • Viết nét xiên lên ĐK1
 • Lia bút lên giữa li 2
 • Kéo xuống nét móc đến giữa li 1
 • Lia bút lên ĐK 1 viết nét ngang đi qua nét móc và dừng bút.

Các bạn có thể tải file về chạy trên máy tại đây

Cách viết :u

 • Đặt bút giữa li 1
 • Viết nét xiên lên ĐK1
 • Kéo xuống nét móc đến ĐKĐ
 • Tiếp tục đưa lên ĐK1 rồi lại kéo xuống nét móc thứ 2.
 • Dừng bút giữa li 1.

Chữ ư:
Sau khi viết xong chữ u lia bút lên trên ĐK1 rồi viết dấu chữ ư.

Lưu ý: Độ rộng của chữ (tính khoảng cách giữa của 2 nét móc) là ¾ ô li (3/4 đơn vị).

Các bạn có thể tải file về chạy trên máy tại đây

Cách viết :P

 • Đặt bút giữa li 1
 • Viết nét xiên lên ĐK1
 • Kéo thẳng theo ĐKD 2 ô li
 • Đưa lên giữa li 1 rồi viết nét cong
 • Dừng bút giữa li 1.

Lưu ý: Độ rộng của chữ (tính khoảng cách giữa nét thẳng và nét móc) là ¾ ô li (3/4 đơn vị).

Các bạn có thể tải file về chạy trên máy tại đây

 

Cách viết :Y

 • Đặt bút giữa li 1
 • Viết nét xiên lên ĐK1
 • Kéo xuống nét móc đến ĐKĐ
 • Tiếp tục đưa lên ĐK1 rồi kéo xuống viết nét khuyết dưới.
 • Dừng bút giữa li 1.

Lưu ý: Độ rộng của chữ là ¾ ô li (3/4 đơn vị).

Các bạn có thể tải file về chạy trên máy tại đây

Cách viết

Chữ r

 • Đặt bút trên ĐK đậm khoảng ¼ ô li
 • Viết nét xiên cao 1,25 ô li
 • Viết nét xoắn trên ĐK1
 • Kéo ngang theo ĐK1 đến khi chạm ĐK dọc viết nét móc theo ĐK dọc
 • Dừng bút giữa li 1.

Chữ s

 • Đặt bút trên ĐK đậm ở góc ô
 • Viết nét xiên cao1,25 ô li
 • Viết nét xoắn trên ĐK1
 • Kéo xiên theo hướng phải đến khi chạm vào ĐK dọc
 • Viết nét cong sang trái
 • Dừng bút giữa li 1

Lưu ý: Chữ r và s giống nhau: đều cao 1,25 ô li, có nét xoắn trên ĐK 1
Khác nhau: Chữ r không kể nét móc cuối cùng rộng ¾ đơn vị, chữ s rộng 1 đơn vị
Sau khi viết nét xoắn: chữ r viết ngang theo ĐK còn chữ s viết theo hướng xiên xuống.

Các bạn có thể tải file về chạy trên máy tại đây

Cách viết

Chữ n:

 • Đặt bút giữa li1
 • Đưa lên ĐK 1 viết nét móc
 • Kéo thẳng xuống đến ĐKĐ
 • Di bút lên giữa nét cong
 • Viết nét móc 2 đầu
 • Dừng bút giữa li 1

Chữ m
Tương tự chữ n, viết xong nét móc thứ nhất di bút lên giữa viết nét móc thứ 2 giống nét móc thứ nhất.

Các bạn có thể tải file về chạy trên máy tại đây


Nhắn tin cho tác giả
Trần Hoài Nam @ 12:31 06/01/2012
Số lượt xem: 965
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến