Gốc > Việc làm và Bí quyết thành công trong cuộc sống ! > Lê Thẩm Dương > Vi deo >

Lê Thẩm Dương

Kỹ năng bán hàng - nghệ thuật tán gái - Lê Thẩm Dương - Những ví dụ hài hước, hấp dẫn

Ts. Lê Thẩm Dương - Hội thảo Nghệ thuật lãnh đạo - Phần 5

Kỹ năng Bán Hàng - TS Lê Thẩm Dương


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Huy Tâm @ 17:56 14/06/2017
Số lượt xem: 116
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến