Gốc > Sinh nhật,số điện thoại,địa chỉ! > Địa chỉ liên lạc >

Danh sách giáo viên trường THCS Minh Thuận

Thế nào là kĩ thuật “khăn trải bàn”?

Là hình thức tổ chức hoạt động mang tính hợp tác kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm nhằm:

- Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực

- Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân HS

- Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS

Cách tiến hành kĩ thuật “Khăn trải bàn”

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Dân tộc

Tôn giáo

Ngày tuyển dụng

Công việc đảm nhiệm

Chức vụ

Ngày bổ nhiệm

Hệ số PC chức vụ

Ngạch bậc lương

Trình độ dào tạo

Ngày vào đảng

Ghi chú

 

 

 

Mã số ngạch

Năm được xếp vào ngạch đang hưởng

Bậc lương

Hệ số

VK (%)

Bảo lưu

Thời gian xét nâng lương lần sau

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành đào tạo

Tin học

Ngoại ngữ

Trình độ chính trị

QLNN

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

21

22

23

24

 

 

 

I

Số cán bộ, viên chức (kể cả mã ngạch 01.008 và 01.009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Muộn Văn Thất

14/11/1977

 

Kimh

 

01/11/2000

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

1/4/2014

0,45

15a201

2011

6

3.99

 

 

5/2015

ĐH

Ngữ văn

 

 

TC

X

23/5/2005

 

 

 

 

2

Đinh Thị Như Tuyết

26/02/1981

X

Kimh

 

01/4/2003

P. Hiệu trưởng

P.hiệu trưởng

1/11/2014

0,35

15a201

2003

5

3.66

 

 

10/2015

ĐH

Sinh Hóa

 

 

TC

 

22/3/2010

 

 

 

 

3

Phạm Tất Đức

20/04/1959

 

Kimh

 

01/9/1997

Giáo Viên

Giáo Viên

 

`

15a201

1997

8

4.65

 

 

9/2015

ĐH

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Trần Văn Thỉnh

28/4/1961

 

Kimh

 

15/7/1982

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a202

2007

10

4.89

5%

 

10/2015

GD thể chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hoàng Thị H. Phương

25/12/1961

x

Kimh

 

25/10/1982

Giáo viên

Giáo viên

 

0,2

15a202

1982

10

4.89

6%

 

9/2015

Lý -KTCN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nguyễn Chí Công

31/01/1962

 

Kimh

 

01/9/1996

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a202

1996

7

3.96

 

 

9/2015

Ngữ văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Đoàn Thị Lệ

20/9/1965

x

Kimh

 

10/9/1989

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a202

1989

10

4.89

 

 

10/2013

Ngữ văn

 

 

SC

 

20/6/1999

 

 

 

 

8

Trần Thị Bích Hậu

19/7/1970

x

Kimh

 

01/01/1993

Giáo viên

Giáo viên

 

0,15

15a202

1993

8

4.27

 

 

7/2015

Ngữ văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Nguyễn Thị Châu

24/12/1971

x

Kimh

TC

01/9/1993

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a201

2007

6

3.99

 

 

7/2013

ĐH

Âm nhạc

 

 

SC

 

30/10/2003

 

 

 

 

10

Nguyễn Lan Hương

01/02/1975

x

Kimh

 

01/9/1996

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a202

2007

6

3.65

 

 

9/2013

Ngữ văn

 

 

SC

 

15/9/2000

 

 

 

 

11

Trần Quốc Hòa

08/11/1978

 

Kimh

 

15/10/2002

Giáo viên

Giáo viên

 

0,15

15a201

2002

4

3.33

 

 

11/2013

ĐH

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Vũ Xuân Quang

08/7/1978

 

Kimh

 

01/9/1999

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a201

1999

6

3.99

 

 

9/2014

ĐH

Anh văn

 

B2

SC

 

16/11/2013

 

 

 

 

13

Cao Thị Hoa

02/12/1979

x

Kinh

 

01/9/2006

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a202

2006

3

2.72

 

 

9/2013

CNTT

 

 

SC

 

30/4/2003

 

 

 

 

14

Lê Duy Toản

04/12/1982

 

Kimh

 

01/9/2005

Giáo viên

Giáo viên

 

0,2

15a202

2005

4

3.03

 

 

3/2015

Văn -Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Vũ Quốc Hoàn

10/11/1983

 

Kimh

 

01/9/2005

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a201

2011

4

3.33

 

 

3/2015

ĐH

Hóa

 

 

SC

 

10/7/2008

 

 

 

 

16

Nguyễn Mạnh Hải

05/8/1984

 

Kimh

 

01/9/2005

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a201

2011

3

3.00

 

 

3/2014

ĐH

GD thể chất

 

 

SC

 

10/7/2008

 

 

 

 

17

Lương Bổng

17/12/1984

 

Kinh

 

01/9/2007

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a202

2007

3

2.72

 

 

3/2014

GD thể chất

 

 

SC

 

22/3/2011

 

 

 

 

18

Trần Minh Nguyệt

22/01/1984

x

Kimh

 

01/9/2006

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a202

2006

4

3.03

 

 

3/2016

Lý -KTCN

 

 

SC

 

22/3/2011

 

 

 

 

19

Nguyễn Gia Đoàn

12/12/1984

 

Kimh

 

01/9/2013

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a201

2013

1

2.34

 

 

9/2014

ĐH

Mỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Phạm Thị Hiền

09/8/1985

x

Kimh

 

01/9/2006

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a202

2006

3

2.72

 

 

9/2013

Toán -Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Đoàn Thị Hà

27/8/1985

x

Kimh

 

01/9/2009

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a202

2009

2

2.41

 

 

9/2013

Lý -KTCN

 

 

SC

 

30/12/2015

 

 

 

 

22

Nguyễn Văn Thắng

20/9/1985

 

Kimh

 

05/11/2007

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a202

2007

3

2.72

 

 

11/2014

Toán- Lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Bùi Thị Huệ

14/12/1987

x

Kimh

TC

01/9/2011

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a201

2011

2

2.67

 

 

9/2015

ĐH

Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Vũ Thị Hồng Xiêm

14/12/1987

x

Kinh

 

01/9/2012

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a201

2012

1

2.34

 

 

9/2013

ĐH

Toán -Lý

 

 

SC

 

30/5/2011

 

 

 

 

25

Phạm Thị Nga

15/01/1988

x

Kimh

 

01/9/2012

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a201

2012

1

2.34

 

 

9/2013

ĐH

Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Vũ Thị Linh

20/12/1988

x

Kimh

 

01/9/2011

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a202

2011

2

2.41

 

 

9/2015

Văn-Địa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Bùi Thị Nhung

22/7/1990

x

Kimh

 

01/9/2015

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a201

2015

2

2.27

 

 

11/2015

ThS

Toán ứng dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Trần Thị Vân Anh

13/12/1991

x

Kinh

 

01/9/2013

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a201

2013

1

2.34

 

 

9/2014

ĐH

Anh văn

 

B2

 

 

 

 

 

 

 

29

Trần Thị Thương

15/9/1992

x

Kimh

 

01/9/2014

Giáo viên

Giáo viên

 

 

15a201

2014

1

2.34

 

 

10/2015

ĐH

Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Trần Thị Thu Hiệp

13/7/1987

x

Kimh

 

01/7/2009

Y tế,VP

Y tế

 

 

16b121

2009

3

2.26

 

 

1/2014

TC

YTĐD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Bùi Thị Lệ Quyên

19/9/1990

x

Kinh

 

01/9/2012

Thư viện,TQ

Thư viện

 

 

17171

2012

2

2.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động theo nhóm (4 người / nhóm) (có thể nhiều người hơn)

- Mỗi người ngồi vào vị trí như hình vẽ minh họa

- Tập trung vào câu hỏi (hoặc chủ đề,...)

- Viết vào ô mang số của bạn câu trả lời hoặc ý kiến của bạn (về chủ đề...). Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng vài phút

- Kết thúc thời gian làm việc cá nhân, các thành viên chia sẻ, thảo luận và thống nhất các câu trả lời

- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A0)

Một vài ý kiến cá nhân với kĩ thuật “Khăn trải bàn”

- Kĩ thuật này giúp cho hoạt động nhóm có hiệu quả hơn, mỗi học sinh đều phải đưa ra ý kiến của mình về chủ đề đang thảo luận, không ỷ lại vào các bạn học khá, giỏi.

- Kĩ thuật này áp dụng cho hoạt động nhóm với một chủ đề nhỏ trong tiết học, toàn thể học sinh cùng nghiên cứu một chủ đề.

- Sau khi các nhóm hoàn tất công việc giáo viên có thể gắn các mẫu giấy “khăn trải bàn” lên bảng để cả lớp cùng nhận xét. Có thể dùng giấy nhỏ hơn, dùng máy chiếu phóng lớn

- Có thể thay số bằng tên của học sinh để sau đó giáo viên có thể đánh giá được khả năng nhận thức của từng học sinh về chủ đề được nêu.


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Huy Tâm @ 14:14 07/08/2016
Số lượt xem: 253
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến